Zespół głębokiego pośladka- deep gluteal syndrome.

Rozdział 1: Co to jest „zespół głębokiego pośladka” ?

Zespół głębokiego pośladka jest stosunkowo nowo zdefiniowanym stanem, który opisuje ból w okolicy pośladka wywołany przez niekręgosłupowe i pozamiedniczne uwięźnięcie nerwu kulszowego. Termin „zespołu głębokiego pośladka” został wprowadzony w miejsce wcześniej używanego określenia „zespołu mięśnia gruszkowatego”, aby lepiej odzwierciedlić różnorodność struktur mogących powodować uwięźnięcie nerwu w przestrzeni pośladkowej. Postęp w rozumieniu anatomii tylnej części biodra oraz kinematyki nerwu kulszowego umożliwił identyfikację kilku lokalizacji, w których nerw kulszowy może być uwięziony.

Pacjenci z zespołem głębokiego pośladka często zgłaszają przewlekły ból pośladka, który może promieniować do nogi, zwłaszcza gdy nerw kulszowy jest uwięziony. Objawy mogą obejmować uczucie pieczenia, mrowienia, czy osłabienie mięśniowe w nogach. Ból jest często nasilony przy siedzeniu, szczególnie na twardych powierzchniach, oraz przy zmianach pozycji z siedzącej na stojącą. U niektórych pacjentów ból może być wystarczająco intensywny, by zakłócać codzienne funkcjonowanie i jakość życia.

Rozwój wiedzy w tej dziedzinie pozwala na lepsze zrozumienie i diagnozowanie tego schorzenia, co jest kluczowe dla skutecznego leczenia i poprawy jakości życia pacjentów. Zastosowanie nowoczesnych metod diagnostycznych, takich jak obrazowanie rezonansu magnetycznego, pozwala na precyzyjne zlokalizowanie miejsca uwięźnięcia nerwu, co jest istotne w kontekście dalszego postępowania terapeutycznego.

Rozdział 2: Definicja przestrzeni głębokiej pośladkowej i ruchomość nerwu kulszowego.

Przestrzeń głęboka pośladkowa to specyficzna lokalizacja w obrębie miednicy, gdzie nerw kulszowy może być podatny na uwięźnięcie przez różne struktury anatomiczne. Granice tej przestrzeni definiowane są przez istotne anatomiczne punkty orientacyjne. Tylną granicę stanowi mięsień pośladkowy wielki, od przodu ogranicza ją tylna kolumna panewki, torebka stawu biodrowego i bliższa część kości udowej. Bocznie przestrzeń ogranicza boczny brzeg linii chropawej i guzek pośladkowy, a od strony przyśrodkowej – więzadło krzyżowo-guziczne oraz powięź sierpowata. Górna granica wyznaczona jest przez dolny margines wcięcia kulszowego, a dolna przez początek przyczepu mięśni przywodzicieli na guzowatości kulszowej.

Anatomia przestrzeni głębokiej pośladkowej jest unikalna ze względu na sposób, w jaki nerw wchodzi do miednicy przez wcięcie kulszowe, oraz jego znaczną mobilność podczas ruchów biodra. Badania przeprowadzone przez Coppietersa i współpracowników wykazały, że nerw kulszowy może przesuwać się o 28 mm podczas zginania biodra.

Ruch nerwu kulszowego i jego kinematyka są kluczowe dla zrozumienia patofizjologii uwięźnięcia. Na przykład, w głębokim zgięciu, odwiedzeniu i zewnętrznej rotacji biodra, nerw kulszowy ślizga się wzdłuż tylnej krawędzi większego guzka kości udowej. W pełnym zgięciu, odwiedzeniu i zewnętrznej rotacji  początek mięśnia półbłoniastego i tylne krawędzie większego guzka mogą stykać się. Ruch nerwu jest również zależny od zgięcia kolana – podczas zgięcia kolana nerw przesuwa się ku tyłowi i bocznie, a gdy kolano jest wyprostowane, przesuwa się głębiej w tunelu.

Zrozumienie kinematyki nerwu kulszowego w przestrzeni głębokiej pośladkowej jest niezbędne do prawidłowej diagnostyki i skutecznego leczenia zespołu głębokiego pośladka. Precyzyjna lokalizacja miejsca uwięźnięcia i charakterystyka ruchów nerwu mogą znacznie wpłynąć na wybór metody leczenia, co z kolei ma bezpośredni wpływ na skuteczność terapii i poprawę jakości życia pacjentów.

Rozdział 3: Historia medyczna i badanie fizykalne

W diagnostyce zespołu głębokiego pośladka kluczową rolę odgrywa dokładny wywiad medyczny oraz szczegółowe badanie fizykalne. Zrozumienie historii choroby pacjenta pozwala na identyfikację czynników ryzyka oraz wcześniejszych urazów, które mogły przyczynić się do uwięźnięcia nerwu kulszowego. W trakcie wywiadu lekarz zbiera informacje na temat charakteru bólu, jego lokalizacji, promieniowania oraz czynników łagodzących ból lub go nasilających.

Pacjenci z zespołem głębokiego pośladka często opisują ból pośladka, który może promieniować wzdłuż nerwu kulszowego aż do nogi. Ból może być opisywany jako ostry, piekący lub jako uczucie mrowienia i może nasilać się podczas siedzenia, zwłaszcza na twardych powierzchniach, lub przy zmianie pozycji z siedzącej na stojącą. Informacje te są kluczowe do różnicowania zespołu głębokiego pośladka od innych schorzeń, takich jak dyskopatie czy zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowego.

W ramach badania fizykalnego, lekarz ocenia stan neurologiczny pacjenta, w tym odruchy, siłę mięśniową oraz zakres ruchu w stawie biodrowym i kręgosłupie lędźwiowym. Specyficzne testy, takie jak test rozciągania piriformis w pozycji siedzącej, mogą być wykonane w celu oceny uwięźnięcia nerwu kulszowego. Test ten polega na pasywnej fleksji, addukcji i rotacji wewnętrznej biodra, podczas gdy lekarz palpacyjnie ocenia obszar głębokiej przestrzeni pośladkowej w poszukiwaniu bolesnych punktów lub reprodukcji objawów bólowych.

Inne testy, które mogą być pomocne, obejmują badanie napięcia nerwu kulszowego, które pozwala na ocenę jego mobilności oraz reakcji na różne pozycje ciała. Przeprowadzenie kompleksowej oceny fizykalnej umożliwia nie tylko potwierdzenie diagnozy zespołu głębokiego pośladka, ale także identyfikację innych możliwych przyczyn dolegliwości pacjenta.

Ostatecznie, połączenie dokładnego wywiadu medycznego i szczegółowego badania fizykalnego stanowi fundament w diagnozowaniu zespołu głębokiego pośladka. Dzięki temu można odpowiednio zaplanować dalsze postępowanie diagnostyczne oraz wdrożyć najbardziej efektywne metody leczenia.

Rozdział 4: Rozpoznanie różnicowe

Rozpoznanie różnicowe zespołu głębokiego pośladka obejmuje szereg innych stanów, które mogą powodować podobne objawy. Ból pośladka i uda może być wywołany przez różne schorzenia, w tym przez zatrzaśnięcie nerwu sromowego, zespół ischiofemoralny,  czy zespół tunelu ischialnego. Precyzyjne różnicowanie między tymi stanami jest kluczowe dla wyboru odpowiedniej terapii i uniknięcia niepotrzebnych interwencji.

 • Zatrzaśnięcie nerwu sromowego charakteryzuje się bólem w obszarze nerwu sromowego, który często nasila się podczas siedzenia, ale nie budzi pacjenta w nocy. Ból ten może być zlokalizowany w okolicy krocza i być związany z zaburzeniami czucia w tej strefie. Badania dodatkowe, takie jak blokada nerwu pod kontrolą obrazowania, mogą pomóc w potwierdzeniu diagnozy.
 • Zespół ischiofemoralny charakteryzuje się bólem związanym z zawężeniem przestrzeni między guzowatością kulszową a mniejszym kretażem  kości udowej. Objawy mogą nasilać się podczas chodzenia z długimi krokami i są związane z bólem w tylnej części biodra. Diagnostyka obrazowa, tak jak rezonans magnetyczny (MRI), może pokazać zmniejszenie przestrzeni ischiofemoralnej oraz obrzęk mięśnia czworobocznego.
 • Zespół tunelu ischialnego (hamstring syndrome) charakteryzuje się bólem w okolicy guzowatości kulszowej, który może nasilać się przy fleksji biodra i ekstensji kolana. Ból ten może być podobny do objawów urazu mięśnia półbłoniastego. MRI może pomóc w wykryciu awulsji przyczepu mięśniowego oraz obrzęku wokół nerwu kulszowego.

Rozróżnienie między tymi stanami wymaga uważnego zbierania wywiadu, dokładnego badania fizykalnego oraz wykorzystania odpowiednich badań obrazowych. W każdym przypadku, zarówno terapia zachowawcza, jak i interwencje bardziej inwazyjne, powinny być dostosowane do konkretnego diagnozowanego schorzenia. Poprawne zdiagnozowanie przyczyny bólu jest niezbędne do wdrożenia skutecznego leczenia, które przyniesie ulgę pacjentowi i poprawi jego jakość życia.

Rozdział 5: Leczenie

Leczenie zespołu głębokiego pośladka musi być wielowymiarowe i dostosowane indywidualnie do każdego pacjenta, z uwzględnieniem przyczyny uwięźnięcia nerwu, lokalizacji oraz nasilenia objawów. Terapia może obejmować zarówno metody zachowawcze, jak i inwazyjne.

Metody zachowawcze zazwyczaj są pierwszym etapem leczenia i mogą obejmować:

 1. Farmakoterapię – Stosowanie leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, które mogą pomóc zmniejszyć stan zapalny i ból.
 2. Fizjoterapię – Ćwiczenia rozciągające i wzmacniające mogą poprawić zakres ruchu i zmniejszyć napięcie w obszarze pośladkowym. Techniki manualne i modalności takie jak ultradźwięki czy elektrostymulacja również mogą być używane do łagodzenia objawów.
 3. Iniekcje – Blokady nerwowe czy iniekcje steroidowe mogą być stosowane w celu bezpośredniego zmniejszenia bólu i stanu zapalnego w miejscu uwięźnięcia nerwu.

Metody inwazyjne są rozważane, gdy terapia zachowawcza nie przynosi wystarczających efektów:

 1. Dekompresja nerwu kulszowego – Może być przeprowadzona zarówno otwarcie, jak i endoskopowo. Dekompresja polega na usunięciu lub zmniejszeniu ucisku na nerw przez struktury takie jak mięsień piriformis, zrosty czy anormalne pasma tkankowe.
 2. Chirurgia – W rzadkich przypadkach, gdy istnieje znaczny ucisk na nerw lub obecne są zmiany anatomiczne wymagające korekty, może być konieczna interwencja chirurgiczna. Techniki endoskopowe oferują minimalnie inwazyjne podejście z krótszym czasem rekonwalescencji.

Rehabilitacja pooperacyjna jest kluczowa i obejmuje zarówno fizjoterapię, jak i stopniowy powrót do normalnej aktywności. Celem rehabilitacji jest nie tylko zapewnienie pełnego zakresu ruchu i siły mięśniowej, ale także zapobieganie przyszłym urazom poprzez edukację pacjenta w zakresie odpowiednich technik ruchowych i ergonomii.

Rozdział 6: Technika endoskopowa i technika dekompresji nerwu

Zastosowanie technik endoskopowych w leczeniu zespołu głębokiego pośladka umożliwia minimalnie inwazyjne podejście do dekompresji nerwu kulszowego. Technika ta jest stosowana, gdy inne metody leczenia, takie jak terapia farmakologiczna czy fizjoterapia, nie przynoszą oczekiwanych efektów. Endoskopowa dekompresja nerwu kulszowego oferuje pacjentom szybszy czas rekonwalescencji oraz mniejsze ryzyko powikłań w porównaniu z tradycyjnymi operacjami otwartymi.

Przebieg zabiegu:

 1. Przygotowanie pacjenta – Pacjent jest umieszczany w pozycji bocznej lub na brzuchu, co zależy od preferencji chirurga oraz konkretnego przypadku. Przed rozpoczęciem zabiegu przeprowadzana jest szczegółowa ocena stanu nerwu przy użyciu ultrasonografii lub rezonansu magnetycznego.
 2. Ustalenie punktów dostępu – Dokładna lokalizacja punktów dostępu jest kluczowa dla minimalizacji uszkodzeń tkanki i zapewnienia optymalnego dostępu do przestrzeni pośladkowej. Typowo stosuje się jeden do trzech portali.
 3. Wizualizacja nerwu kulszowego – Za pomocą endoskopu chirurg lokalizuje nerw kulszowy i ocenia stopień jego uwięźnięcia. W trakcie zabiegu możliwe jest bezpośrednie obserwowanie struktur, które mogą uciskać nerw, takich jak mięśnie, pasma tkankowe czy naczynia krwionośne.
 4. Dekompresja – Z użyciem specjalistycznych narzędzi endoskopowych chirurg delikatnie usuwa lub modyfikuje struktury uciskające na nerw. W przypadku obecności mięśnia piriformis lub innych mięśni, które mogą być źródłem problemów, możliwe jest ich częściowe wycięcie lub przecięcie.
 5. Monitorowanie – Podczas zabiegu monitorowane są funkcje nerwu za pomocą elektromiografii, co pozwala na bieżące śledzenie stanu nerwu i minimalizację ryzyka jego uszkodzenia.

Postępowanie po zabiegu:

Po endoskopowej dekompresji nerwu kulszowego pacjent podlega szczegółowemu programowi rehabilitacji, który jest niezbędny do pełnego odzyskania funkcji i minimalizacji ryzyka nawrotu objawów. Program rehabilitacji zazwyczaj obejmuje ćwiczenia rozciągające i wzmacniające, które pomagają przywrócić odpowiednią elastyczność i siłę mięśniową w obszarze pośladków i bioder.

Rozdział 7: Rehabilitacja pooperacyjna

Rehabilitacja pooperacyjna po dekompresji nerwu kulszowego w zespole głębokiego pośladka jest kluczowym elementem procesu leczniczego, mającym na celu maksymalizację odzyskiwania funkcji i zapobieganie przyszłym komplikacjom. Skuteczny program rehabilitacji pozwala pacjentowi powrócić do pełnej aktywności, jednocześnie minimalizując ryzyko nawrotu bólu i innych objawów.

Cele rehabilitacji pooperacyjnej:

 1. Zmniejszenie bólu i stanu zapalnego – Bezpośrednio po operacji głównym celem jest kontrola bólu i zapalenia. Można tego dokonać poprzez stosowanie zimnych okładów, leków przeciwzapalnych oraz technik delikatnego masażu, jeśli są wskazane przez lekarza.
 2. Przywrócenie zakresu ruchu – Wczesne przywrócenie ruchomości w stawie biodrowym jest ważne, aby zapobiec sztywności i ograniczeniom funkcji. Ćwiczenia pasywne i aktywne, stopniowo zwiększające zakres ruchu, są wprowadzane pod nadzorem fizjoterapeuty.
 3. Wzmacnianie mięśni – Po początkowym okresie gojenia, program rehabilitacyjny skupia się na stopniowym wzmacnianiu mięśni pośladkowych, lędźwiowo-brzusznych i kończyn dolnych. Wzmacnianie tych grup mięśniowych jest kluczowe dla stabilizacji miednicy i prewencji dalszych urazów.
 4. Poprawa propriocepcji i koordynacji – Ćwiczenia proprioceptywne są ważne w celu przywrócenia prawidłowej świadomości położenia ciała i ruchów, co jest istotne w codziennych czynnościach i przywracaniu funkcji sportowych.
 5. Edukacja pacjenta – Informowanie pacjentów o odpowiednich technikach biomechanicznych, prawidłowym sposobie podnoszenia przedmiotów i postawach zapobiegających przeciążeniom jest kluczowe dla zapobiegania przyszłym problemom i nawrotom bólu.

Techniki stosowane w rehabilitacji:

 • Ćwiczenia rozciągające – Pomagają zwiększyć elastyczność mięśni i zakres ruchu w stawach, szczególnie w obszarze bioder i dolnej części pleców.
 • Ćwiczenia wzmacniające – Skupiają się na budowaniu siły mięśniowej, co jest kluczowe dla wsparcia i stabilizacji stawów.
 • Terapia manualna – Może obejmować mobilizację stawów, techniki rozluźniania mięśni oraz inne metody stosowane przez fizjoterapeutów w celu poprawy funkcji i zmniejszenia bólu.
 • Modalności fizykoterapeutyczne – Użycie TENS, ultradźwięków czy terapii laserowej może pomóc w zmniejszeniu bólu i przyspieszeniu gojenia.

Monitorowanie postępów:

Postępy pacjenta są regularnie oceniane przez fizjoterapeutę, aby dostosować program rehabilitacji do aktualnego stanu zdrowia. Ważne jest, aby pacjent zgłaszał wszelkie nowe dolegliwości czy zmiany w odczuciu bólu, co pozwala na szybką modyfikację terapii w razie potrzeby.

Wdrażanie kompleksowego programu rehabilitacji pooperacyjnej jest kluczowe dla pełnego powrotu do zdrowia i funkcji, jak również dla poprawy ogólnego samopoczucia i jakości życia pacjenta.

Rozdział 8: Podsumowanie i wnioski

Zespół głębokiego pośladka, jako złożony problem medyczny, wymaga kompleksowego podejścia obejmującego dokładną diagnozę, starannie zaplanowane leczenie i ścisłe monitorowanie postępów pacjenta. Przez ostatnie lata, zrozumienie i leczenie tego schorzenia znacznie się rozwinęło, dzięki czemu możliwe jest skuteczniejsze zarządzanie bólem i funkcjami pacjentów dotkniętych tym stanem.

Kluczowe wnioski z rozważań nad zespołem głębokiego pośladka:

 1. Diagnoza – Precyzyjna diagnoza jest niezbędna i powinna być oparta na szczegółowym wywiadzie medycznym, badaniu fizykalnym oraz odpowiednich badaniach obrazowych. Rozpoznanie różnicowe jest kluczowe do wykluczenia innych przyczyn bólu, które mogą wymagać odmiennego podejścia leczniczego.
 2. Leczenie – Optymalne leczenie powinno być indywidualnie dostosowane do pacjenta i może obejmować zarówno metody zachowawcze, jak i inwazyjne. Decyzja o wyborze metody leczenia powinna być podejmowana po dokładnej analizie stanu zdrowia pacjenta, nasilenia objawów oraz odpowiedzi na wcześniejsze interwencje terapeutyczne.
 3. Rola technik endoskopowych – Techniki endoskopowe w dekompresji nerwu kulszowego oferują mniejsze ryzyko komplikacji i szybszy czas rekonwalescencji w porównaniu z tradycyjnymi metodami chirurgicznymi. Są one wartościową opcją, szczególnie w przypadkach opornych na leczenie zachowawcze.
 4. Rehabilitacja – Rehabilitacja pooperacyjna jest fundamentalna dla zapewnienia najlepszych wyników leczenia. Programy rehabilitacyjne powinny być kompleksowe, obejmujące ćwiczenia na rozciąganie, wzmacnianie, poprawę propriocepcji i edukację pacjenta.
 5. Współpraca międzydziedzinowa – Współpraca pomiędzy ortopedami, neurologami, radiologami, fizjoterapeutami i innymi specjalistami jest kluczowa dla skutecznego zarządzania przypadkami zespołu głębokiego pośladka. Interdyscyplinarne podejście może znacząco poprawić jakość opieki nad pacjentem.

Udostępnij:

Więcej artykułów

Tenodeza bicepsa

Leczenie urazów i schorzeń ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia często wymaga interwencji chirurgicznej. W

Przepuklina odcinka szyjnego

Przepuklina odcinka szyjnego kręgosłupa, często określana mianem przepukliny dysku, jest stanem, który może prowadzić do

Whiplash czyli Smagnięcie biczem

Whiplash, znany również jako uraz smagnięcia biczem, to kontuzja dotykająca odcinek szyjny kręgosłupa. Nazwa tej

Chcesz omówić problem lub umówić szybką wizytę ?

Uważam, że w pracy z ludźmi niezwykle ważne jest podejście do pacjenta. Masz dwie opcje kontaktu ze mną: Pierwsza to kontakt telefoniczny (staram się zawsze odbierać, jeżeli nie mogę oddzwaniam tak szybko, jak tylko to możliwe). Druga to skorzystanie z formularza i umówienie się ze mną na pierwszą wizytę. Decyzja należy do Ciebie.