Uszkodzenie więzozrostu barkowo-obojczykowego.

Więzozrost barkowo-obojczykowy to łącznotkankowe więzadło łączące obojczyk i wyrostek barkowy łopatki. Jego zadaniem  z jednej strony jest ustabilizowanie obojczyka, a z drugiej umożliwienie mu pewnej mobilności potrzebnej w ruchach.

Najczęściej do urazu w tym rejonie dochodzi w momencie upadku na bark z wysokości, a także podczas sportów kontaktowych.

Uszkodzenie tego obszaru dzieli się na kilka typów:

 1. Naciągnięcie więzadła barkowo-obojczykowego, bez przemieszczenia obojczyka.
 2. Zerwanie więzadła barkowo-obojczykowego + naciągnięcie więzadła kruczo-obojczykowego.
 3. Zerwanie więzadła barkowo-obojczykowego i kruczo-obojczykowego.
 4. Zerwanie więzadeł z przemieszczeniem obojczyka do trapeziusa.
 5. Zerwanie więzadeł z przemieszczeniem górnym.
 6. Zerwanie więzadeł z przemieszczeniem dolnym.

Sposób leczenia i rehabilitacji zależy od typu uszkodzenia i wybierany jest przez lekarza.

Naciągnięcie więzadła barkowo-obojczykowego, bez przemieszczenia obojczyka.

 • kontrola bólu oraz wysięku w miejscu urazu,
 • ćwiczenia czynne łokcia i przedramienia,
 • nie ma konieczności noszenia temblaka- można nosić jeżeli występuje duży ból, kryterium zwolnienia jest brak bólu w czynnościach dnia codziennego,
 • wczesna aktywacja ruchomości, w pierwszym tygodniu, początkowy cel to poprawa mobilności kończyny, uważamy na ruchy oddziaływujące na ten staw, czyli: rotacja wewnętrzna, zgięcie horyzontalne, przywiedzenie + zgięcie w końcowym zakresie. Po tygodniu rehabilitacji ograniczenia ruchu są rzadkie,
 • ćwiczenia czynne rozpoczynamy od razu i wykonujemy zgodnie z tolerancją bólową, powinny być bezbólowe,
 • wskazane są ćwiczenia w  zamkniętych łańcuchach kinematycznych  (ręka oparta o ścianę + ruchy łopatki, klęk podparty itd.)
 • możemy progresować do ćwiczeń izotonicznych w otwartym łańcuchu gdy zgięcie jest bezbolesne,
 • powrót do aktywności może nastąpić po 2 tygodniach.
 • czynności prowadzone przez fizjoterapeutę: masaż poprzeczny, kinesiotaping, terapia manualna.

Zerwanie więzadła barkowo-obojczykowego + naciągnięcie więzadła kruczo-obojczykowego.

 • temblak- do momentu gdy przestanie boleć w spoczynku i w trakcie odwodzenia, około 10-14 dni,
 • ćwiczenia łopatki (m.in. środkowy trap i low trap) + ćwiczenia w zamkniętym łańcuchu kinematycznym,
 • ćwiczenia bierne i czynno-bierne,
 • progresja ćwiczeń przy bezbolesnym zgięciu i odwiedzeniu,
 • ćwiczenia izometryczne,
 • ćwiczenia kontralateralne (zdrową kończyną),
 • czynności prowadzone przez fizjoterapeutę: różne formy masażu, kinesiotaping, terapia manualna.

Zerwanie więzadła barkowo-obojczykowego i kruczo-obojczykowego.

 • badania nie stwierdzają jednoznacznie, że należy zastosować leczenie operacyjne,
 • leczone zachowawczo, lub operacyjnie,
 • unieruchomienie – 4 tygodnie,
 • ćwiczenia -stabilizacja łopatki,
 • leczenie zachowawcze jak w przypadku uszkodzenia II stopnia: stabilizacja łopatki,  ruchy czynne, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia kontralateralna,
 • często dochodzi do dyskinezy łopatki,
 • czynności prowadzone przez fizjoterapeutę: jak wyżej

Zerwanie więzozrostu leczone operacyjnie.

 • unieruchomienie 2-4 tygodnie,
 • od 8 tygodnia można rozpocząć delikatne ćwiczenia bierne i czynno bierne, nie wykonujemy ćwiczeń cznynnych,
 • od 8 tygodnia wdrażamy ćwiczenia łopatki w zamkniętych łańcuchach kinematycznych,
 • około 12 tygodnia rozpoczynamy ćwiczenia czynne.

Bibliografia:

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3315870/
 2. Porównanie wyników operacyjnego i zachowawczego leczenia zwichnięcia stawu barkowo- obojczykowego. Rozprawa doktorska. Kujawiak Szymon.
 3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20226315/
 4. Rehabilitacja ortopedyczna tom 1, S. Brent Brotzman, Kevin E. Wilk.
 5. Ortopedia i traumatologia 1, Tadeusz Sz. Goździk.
 6. www.grapplersperformance.com

Udostępnij:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Więcej artykułów

Skręcenie kostki- co robić ?

Skręcenie stawu skokowego  to powszechna kontuzja polegająca w dużej mierze na naciągnięciu mięsni, więzadeł oraz torebki stawowej, które stabilizują staw skokowy. W rehabilitacji tego urazu dostrzegam dwie skrajności: z jednej strony poszkodowany postanawia, że przeczeka i „rozchodzi” ból, z drugiej natomiast stosuje się niepotrzebne i niosące negatywne konsekwencje unieruchomienie, czasem nawet gipsem. Jak więc wygląda skręcenie stawu skokowego ? Co konkretnie ulega zniszczeniu ? No i w końcu – jak to leczyć ?

Konflikt panewkowo-udowy, FAI.

Ból w stawie biodrowym połączony z ograniczeniem zakresu ruchu może świadczyć o konflikcie panewkowo- udowym wynikający z pojawienia się narośli kostnych.

Chcesz omówić problem lub umówić szybką wizytę ?

Uważam, że w pracy z ludźmi niezwykle ważne jest podejście do pacjenta. Masz dwie opcje kontaktu ze mną: Pierwsza to kontakt telefoniczny (staram się zawsze odbierać, jeżeli nie mogę oddzwaniam tak szybko, jak tylko to możliwe). Druga to skorzystanie z formularza i umówienie się ze mną na pierwszą wizytę. Decyzja należy do Ciebie.